Име на држава (само-определување) е врвно човеково право за кое е недозволен компромис!

Пишува Оливера Доцевска

 Д-р Мартин Лутер Кинг во своето предавање пред Аудиториумот на Универзитетот во Осло, при прифаќањето на Нобеловата награда за мир во 1964 ќе рече нешто кое е актуелно и денес:

 Современиот човек го донесе целиот свет пред стравопочит на прагот на иднината. Достигна нови и зачудувачки врвови на научен успех. Произведува машини кои размислуваат и инструменти кои гледаат и навлегуваат во недостижноста на  меѓуѕвездениот простор. Тој изгради гигантски мостови за да ги спои морињата и големи згради за да го бакне небото. Неговите авиони и вселенски бродови го надминаа растојанието, го оковаа времето во синџири и издлабија автопати низ стратосферата. Ова е блескава слика за научниот и технолошкиот напредок на современиот човек.

Сепак, и покрај овие спектакуларни чекори во науката и технологијата, и неограничените кои допрва ќе дојдат, недостасува нешто основно.

Постои еден вид сиромаштија на духот што блеска во контраст со нашето научно и технолошко изобилство. Колку побогати станавме материјално, толку посиромашни станавме морално и духовно. Научивме да летаме во воздухот како птици и да пливаме во морето како риба, но ние не ја научивме наједноставната уметност на живеењето заедно како браќа…

Првиот проблем што би сакал да го споменам е расната неправда. Борбата за елиминирање на злото на расната неправда претставува една од главните борби на нашето време. Сегашното востанување на црнечкиот народ во САД израсна од длабока и страстна определба да се создаде слобода и еднаквост, реалност “овде” и “сега”.” рече др. Мартин Лутер Кинг

“Термините расизам и расна дискриминација честопати се користат за да опишат дискриминација на етничка или културна основа, независно од тоа дали овие разлики се опишани како расни. Според Повелбата на Обединетите Нации, не постои разлика помеѓу термините расна дискриминација и етничка дискриминација, а супериорноста заснована на расно/етничко разликување е научно и морално погрешна, социјално неправедна и опасна и не постои оправдување ни во теорија ни во пракса, никаде.

Во минатото, расизмот играл голема улога во политичкото и идеолошкото поддржување на геноцидите како што е Холокаустот.Обединетите Нации во целост ги осудуваат расистичките политики и идеологии во Декларацијата за човекови права.”

Ако е така, а така е, на секој начин може да се направи паралела со борбата на др. Мартин Лутер Кинг со борбата на Македонците(Црнците на Европа или Евреите на Светот) за сопственото самоопределување , бидејки овие тези на пропагирање на потреба од промена на името на Република Македонија заради членство во НАТО и ЕУ се всушност заради т.е. регистрација на Македонците и правото на глас и збор во Европа и Светот.

Забрана за самоопределување на Македонија и Македонците по етнос во Светот , Европа , па дури и сопствено тло во Македонија од дел од политичарите и експертската јавност, премолчната дозвола на околните држави да негираат симболи, јазик, постоење, идентитет, име на држава,попуштање под нивни закани, притисоци, ветувања за членство и слично,  приемот во Обединети нации под референца и користење на акроним ФИРОМ дури и од Европската унија (oфицијален е-маил на Делегацијата во Македонија) е врвна и целосна дискриминација на Македонија како држава и Македонците по етнос.

Тезите за тоа дека е нормално да се промени име на држава која е заснована со конститутивен народ како единствена држава на Македонците по етнос (зошто не се побара промена на името на Албанија, Бугарија, Грција, Србија, односно за почеток промена на името на северната грчка провинција), оние тези кои постојано се даваат на масите , на граѓаните и граѓанките на мала лажичка,за да полесно се голтнат,

се движат во насока дека се е изгубено и треба Македонците доброволно да си направат харикири и да се согласат со промената на името на државата Република Македонија и на идентитетот на Македонците по етнос  во Македонија, во сопствената држава, во соседните држави  и насекаде из Светот.Тоа е теза која не држи, нема правна основа и не е е заснована на владење на правото и правдата исто како што не држеа ни законите во Америка за дискриминацијата на црнците при регистрација за гласање на избори.

Република Македонија, беше дел од Југославија, земја која во 60-70-те години од 20 век даде иницијатива за кодификација на дипломатско и козуларно право и се создадоа Конвенциите на Обединети нации, за дипломатски, конзуларни и специјални и други мисии .(не постоеше кодификација низ векови и милениуми)
Доказ е тоа колку бевме напредни и почитувани, дека ние го менувавме и поставуваме и инициравме  меѓународното право и дека време да се вратиме на позициите на кои бевме некогаш, на кои што сега не учат оние кои беа далеку зад нас.

Денес сме шупак на Балкану заради “експертите” ни од секој род и вид, кои ја запоседнаа нашата земја , ги пуштија отровите и метастазите на глупоста и трговијата со клучните вредности , со правата и слободите и создадоа пекол.
Денес во Светот не претставуваат политичари со визија колку до црвен тепих на нива, а ја кроевме и создававме светската политика.

Денес сме држава во која во неверица гледате како  експертите/ките за човекови права сите се без правни аргументи во тезата на негирање на самоопределување како врвно човеково право и застапувањето за промена на името на Република Македонија?( освен хистерија и навреди)

Држава во која експерти за човекови права не знаат ?? дека за фундаментални права и слободи на етнос, држави и поединци , посебно за право на самоопределување, не се преговара, недозволено е и не се прават компромиси.

Некои од нив дури одат дотаму што тврдат дека нема одредба во Уставот која забранува промена на името на државата.

Зачудувачки е и на раб на научна фантастика експерти за човекови права да не знаат дека член 8 и член 118, се членови во Уставот кои забрануваат промена на името на Република Македонија исто така, како што тоа го забранува и Кривичниот закон на Република Македонија, Законот за облигациони односи, моралното и обичајното право, како и меѓународното право за човекови права.

Според член 8 од Уставот на Република Македонија, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се:
– основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право
и утврдени со Уставот;
– слободното изразување на националната припадност;
– владеењето на правото;
– почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.
Во Република Македонија слободно е се што со Уставот и закон не е забрането

Според член 118 од Уставот на Република Македонија меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон.

Во таа насока забрането е да се дерогира правото на самоопределување од било кој, без оглед на тоа дали се работи за поединец или група, или пак државна власт, затоа што се точно одредени и определени во член 1 од  Универзална декларација за човекови права, Меѓународен пакт за граѓански и политички права , Меѓународен пакт за економски социјални и културни права и Устав на Република Македонија чл.8 и чл.118, како и Кривичен законик на Република Македонија.

Во таа насока, ги прашуваме и Владата на Република Македонија , Заев , Шеќеринска, Пендаровски, Димитров, Бујар Османи, Али Ахмети и слични да одговорат на следните прашања, пред да говорат за георгафски одредници и преговарање :

1. Дали знаат и се свесни дека граѓаните/ките ги гледаат како рецидиви од период на криминални приватизации, скандали и афери, атентати, тероризам и мислат ли веќе еднаш дека е време да се повлечат од политичката сцена како такви?Мислат ли дека имаат морално право да водат држава и да одлучуваат?
2. Запознаени ли се со обележја на кривични дела- ставање на државата во положба на потчинетост кон други држави со злоупотреба на службена положба и несовесно постапување во служба в.в. со дерогирање на правото на самоопределување( именување на држава, нација, јазик, симболи).

3.Знаат ли дека прашањето на самоопределување не е политичко прашање, но прашање на основни човекови права и слободи и не може да биде предмет на компромис?
4. Дали се запозаени дека за основно човеково право како самоопределување е недозволено референдум и било која друга форма на политичко одлучување на поединци и дека тоа е исто како да распишувате референдум за право на живот?

Можеби ова не се прашања и се коментари и констатации , но се констатации за кои имаме право да ги поставиме пред јавноста врз основа на сеопфатна анализа на правото и пулсот и отпорот на Македонците и едно длабоко чувство во градите и стомакот за неправда и насилие.

Ние знаеме како граѓани/ки и сме информирани дека после референдум ,или било која политичка одлука за оваа врвно право за човекови права, нема се шалевме, ние , граѓаните/ките , ќе бидеме  “виновниците” што секој поништен национален интерес и човеково право и слобода на Македонија и Македонците по етнос кој ќе биде  истргуван заради гласање и регистрација во Европа или НАТО.

Референдумот се користи во меѓународното право при конфликти на идентитети, на послабата и лесно менаџираната страна  да му се смири совеста и ” trembeling hand sindromot” и етикетирање како предавник од сегашноста и иднината на политичарот кој преговара и договара компромис за врвни човеквои права .

Се работи за тактиката “бајпасинг “на меѓународната политика за заобиколување и харикири на еден етнос за сметка и интерес на други држави и етноси.
А медијаторот? Е тој убедува дека ништо нема да изгубите.

 

Фотографија на Olivera Docevska.
Фотографија на Olivera Docevska.
Фотографија на Olivera Docevska.
Фотографија на Olivera Docevska.

Овие тези се опасни, можат да повлечат цела серија на злосторства во регионот и во Светот и се целосно спротивни на разумот, логиката, на моралот, правото, правдата на човековите права и слободи.

По еден темен и мрачен период на суров режим, повторно се враќаат на сцена некои од најнечовечните ликови спремни да ги вршат највалканите работи, да создаваат пити гомнарки во  медиумскиот простор и Македонија почнува повторно да мириса на 1984 година на Орвел.

Во напливот на водачи – радикали, будали, фанатици, неспособни, корумпирани, фашисти, трговци, вакви или онакви, лидер нема.Нема тука релативизација.Нема таков.

Кога ќе го погледнете без чувства она кое се случува на општетствено политичката сцена не можете  да се решите дали сте сместени во лош филм или кошмар на темен среден век заради инквизицијата, литургиите и крстоносните војни и џихадот, во доба на  крај на феудализам и 18-ти век или некаде крај на 19 век, кога започнува битката за македонските правдини.Останувате со единствен заклучок, дека сме вратени премногу назад и балансираме помеѓу три века, ама демократија, сигурно не сме.Чудна демократија некоја на јад , очај и глад.

И додека трчаат  масата заблудени партиски војничиња, вазали и кметови по партиските лидери и црковните свештеници и оџите,

некогашните најсмели борци??  против режимот на Груевски ја заменија реториката и повикуваат на промена на името на Република Македонија како тоа да е најклучен фактор за спас на Македонија, а не решавање на горливите социо економски прашања.

Повикувањето на казнување на злосторствата на минатиот режим не ги амнестира соучесниците во актите на расизам,фашизам и геноцид врз македонскиот народ на сегашниот режим и нивното непознавање или извртување на меѓународното право за човекови права и дерогирање на правото на самоопределување.

Се појави изблик на нов фашизам дури и внатре во матичната држава на Македонците – една ноншалантна гнасотија и леснотија во барањата за укинување на името Македонија и со тоа укинување и на Македонците како такви и јавна стигматизација на секој кој се бори против оваа неправда.

Македонија, имено, не стана шупак на Баланот поради тоа што не го промени името но поради експерти и политклептократи кои заради својата неспособност ја доведоа Македонија и македонските граѓани/ки на раб на беда и живот во агонија.

Суверенитет се делегира и дерогира,најчесто заради неспособност на лидерите во секоја теорија на европска интеграција, па така и во Европската унија и НАТО.

Не се лоши интеграциите и вмрежувањата секаде каде што ние како Македонија и како граѓани/ки имаме интерес .
Но останува фактот дека, да имавме способни лидери, ќе имавме среден дом во благосостојба, а интеграцијата ќе беше точка од која секогаш може назад, неуценети, независни и слободни, а ние не ќе бевме вирус на зараза која Европа тешко ќе ја прими макар и со променето име.

Политика надвор од рамките на политиката на владеење на право, правда и човекови права и слободи е политика на хаос и насилие без развој.

Се друго освен владеење на право за човекови права е присила , употреба на сила или закана во меѓународните односи и секој таков Договор е ништавен.

Преку неправо, неправда и подгазување на човекови права и слободи, во конкретниот случај кон Македонците и Македонија, никогаш не се стига до правда, мир и човекови права и слободи, до смирување на состојбите и ред и поредок.
Изгубен пат и правец е тоа од почеток.

Сите убедувања во спротивното се илузија, колку и да се силни и сигурни обидите и заблудите да се оправдаат со политика. Тоа е политика која води само и единствено во безизлез.
Црното никогаш бело нема да биде, ниту неправдата правда.

Секое скршнување од патот на правото во било која област отвора нови бесконечни прашања на неправо и неправда.
Јазол кој се врзува во чворови до бескрај години на мизерија.

Неправдата кон Македонија и Македонците е од светски размери. Ако се продолжи по тој пат, тој пат на неправда, на непочитување на основните човекови права и слободи на цел етнос и држава, какви процеси ќе предизвика на Балканот, па и во Европа и Светот…?

Тој пат во минатото го видовме, како и на почетокот на 20-ти век и од 1991 година наваму.
Само владеењето на правото може да донесе правда и мир.

 

 

 

Поткупот на гласачи не смее да се релативизира! – Дерала

Пишува и подготви Оливера Доцевска

видео, дел од текстот преземени од civilmedia.mk  и Билјана Јордановска фотографија civilmedia.mk 

https://www.youtube.com/watch?v=ideKkXoYc8s

На ден 15.02.2018 година, во Јавна соба во Скопје, Цивил Центар за слобода, оддржа промоција на својата публикација „Слободни избори: научени лекции“ .

На настанот се обрати до јавноста и присутните и Заменик амбасадорот на Сојузна Република Германија, Марко Акватичи. Презентација на наодите и анализите на организацијата одржа Џабир Дерала од ЦИВИЛ.

Она што на тимот на Јустиција и на  budnost.mk им остави особен впечаток, освен презентирано на сајтот на Цивил Центар за слобода е изјавата на Дерала, анализата на која даваме прироитет и целосна поддршка како клучна за фер избори и спречување на влијание врз волјата на гласачите и на граѓаните и граѓанките, односно отсликување во власта на реалната политичка волја на избирачите.

Цитираме:

“Ние сакаме да потенцираме дека нашите препораки не очекуваме да бидат сфатени како критика или пак некаква намера на организацијата да навреди или повреди некого, туку напротив се водиме од начелото дека препораките претставуваат добронамерни конструктивни и разумни критики кои треба да бидат послушани, бидејки цврсто веруваме дека го претставуваме гласот на голем број граѓани и граѓанки онака како што тие нам ни се обратија, ни се адресираа во изминатите години.”

“Би сакале посебно да обрнеме посебно  внимание на поткупот на гласачите. Тоа е ситуација според Кривичниот законик, регулирана во членот 162, која ние ја забележуваме буквално во сите изборни процеси.Се работи за поткуп на гласачи регулиран со овој член од Законот, според кој може 5 години да биде осудено лицето кое врши поткуп на гласачи. Меѓутоа во истиот член од овој Закон, гледаме релативизирање на ова дело.

А тоа е дека, доколку користа од поткупот е мала, тогаш сторителот ќе биде казнет со една година затвор или со парична казна. Тоа е релативизирање до крајни граници.

Уште порелативизирачки е ставот во истиот член од Законот во кој се вели доколку сторителот на ова дело поткуп на гласачи го изврши правно лице тоа ќе биде казнето со парична казна.

Што произлегува од тоа?

Од тоа произлегува дека ако институција од тип на политичка партија, компанија, невладина организација ако сакате или било какво друго правно лице направи поткуп на гласачи тоа ќе биде казнето само со парична казна.

На некој начин тоа е само провизија на системот кога ќе открие случај на поткуп на гласачи, што е неприфатливо и сметаме дека во овој дел треба да се изврши промена во Кривичниот закон и да се избришат тие ставови и да остане само заканата од сериозна казна од 5 години, па и погоре за поткуп на гласачи и во тој случај ќе видиме како Законот ќе дејствува превентивно” потенцира Дерала.

 

Џабир Дерала, претседател на ЦИВИЛ – Центар за слобода, на промоцијата на публикацијата: „Слободни избори: Научени лекции“, која е резултат на мониторингот на локалните избори во 2017, ги претстави препораките, наодите и анализите на организацијата од долгорочниот мониторинг на политичките и изборните процеси во земјата. Тој истакна дека препораките веќе се доставени до Министерството за правда, на средбата со министерот Салији, што претходеше на денешниот настан.
Во препораките на ЦИВИЛ, најголем простор е отстапен на предлозите и барањата кои се однесуваат на Државната изборна комисија. Освен препораките, публикацијата содржи и извештаи и анализи на изборниот процес, со акцент на изборните нерегуларности, но и ставови и мислења за можностите и предизвиците за ефикасно спроведување на реформите во изборниот систем, што всушност се дел и од препораките што денеска беа презентирани.

Дерала потенцираше дека, како на предвремените парламентарни избори во 2016, така и на локалните избори во 2017, нерегуларностите во голем дел се последица од неефикасноста и политизираноста на Државната изборна комисија, односно на изборната администрација.” напиша Билјана Јордановска.

 

повеќе можете да прочитате на https://civilmedia.mk/drala-otchkuvam-instituziit-da-rabotat-za-luto-a-n-obratno/

 

Таткото на злоставуваната штитеничка: Ако остане во Дом повторно ќе забремени

преземено од civilmedia.mk

Дехран Муратов

Камера, фотографија и монтажа: Маја Ивановска

Девојчето вчера на телефон ми се јави и ми вели тато ќе умрам“, вели за ЦИВИЛ Медиа таткото на 13 годишната штитеничка која извршила абортус откако била жртва на сексуално злоставување.

„Ми се јави синоќа на телефон, ми вика ‘тато имам болки’. Крвари девојчето. Не знам што да кажам.
Социјалните работници кои се грижат за неа треба да ми го вратат девојчето. Да ми го донесат во „Чичино Село“ сакам!

 

Повеќе прочитајте и видео погледнете на

https://civilmedia.mk/tatkoto-na-zlostavuvanata-schtitnitchka-ako-ostan-vo-dom-povtorno-zabrmni/

Солидарност и поддршка од Македонската платформа против сиромаштија за работниците и работничките од ВЕИБО

Македонската платформа против сиромаштијата од своето формирање се
застапува за намалување на сиромаштијата преку принципот заснован на
почитување на човековите права. Со години повторуваме дека економијата
мора да оди рака под рака со социјалната заштита и да биде со фокусот
врз луѓето. Неодамна го отворивме прашањето на вработени а сиромашни
граѓани и гласно зборувавме за штетата и последиците од кратките
договори и несигурните работни места.

Досега повеќе пати алармиравме за ситуацијата во која се наоѓат голем
број наши граѓани кои чесно работат, но заработуваат само колку за да
преживеат. Повторувавме дека системот е нефункционален и ги продлабочува
нееднаквостите меѓу граѓаните.

За жал, деновиве сведочиме на ситуација, во која 200 работници/ки се
оставени на прагот на сиромаштијата, со неиспочитувани човекови права и
без систем на поддршка. Затоа:
Се солидаризираме со отпуштените работници/чки од Веибо, Крива Паланка
во нивната битка да си ги добијат нивните чесно и тешко изработени
плати.
Изразуваме поддршка на напорите на здружението Гласен текстилец да им
помогне на отпуштените.
Апелираме државата да ги преземе механизмите кои и се на располагање и
да не дозволи зголемување на армијата на невработени, сиромашни и
вработени сиромашни.

Имаме одговорност да кренеме глас против неправидите.
Изразуваме поддршка на работниците и работничките од Веибо, Крива
Паланка.

Македонска платформа против сиромаштијата
Сојуз на здруженија на граѓани

ПОДДРШКА ЗА РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТНИЧКИТЕ ОД ВЕИБО, КРИВА ПАЛАНКА – Гласен Текстилец-Штип

“Поради зголемениот интерес за активисти, невладини организации и независни синдикати кои сакаат да дадат поддршка на работниците и работничките од Веибо , јавно објавуваме писмо за поддршка кое изминатите два дена беше поддржано од 20тина невладини организации, фондации, независни синдикати од Македонија и регионот. Вашата поддршка може да ни ја испратите на glasentekstilec@yahoo.com” велат од Гласен текстилец Штип.

Во пролог писмото до јавноста:

“Почитувани,

Здружението на граѓани на текстилни, кожарски и чевларски работници “Гласен Текстилец ” во своето кратко делување откако е основано, изминатиот период успеа да се наметне на јавната сцена како едно од ретките организации кои се борат искрено за правата на работниците од овој сектор. “Гласен Текстилец ” како локална организација, изминатата година преку проект на Хелсиншкиот комитет за човекови права, работеше на Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување, проект финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија, каде во текот на само 9 месеци , беа опфатени над 2000 работници/чки на кои им е дадено правно советување, иницирани постапки пред надлежни институции. Бројката од 2000 работници/чки за толку краток период, покажува на фактот дека работниците ни ја дадоа нивната доверба и поддршка за нашата работа. Алармираме на лоши законски регулативи, недоречености во колективниот договор за приватниот сектор, учествувавме во донесување на новиот закон за минимална плата, упативме јавна критика дека е оставен простор за манипулација, но немајќи сојузници, оставена е врата за манипулации.

Ви се обраќам поради последниот настан каде над 200 работници/чки, кои беа вработени во турска инвестиција , фабриката за текстил Веибо Груп, кои останаа на улица. Имено, нашите сознанија дека се прекршуваат основни човекови и работнички права, датираат уште пред година и пол. Алармиравме за отпуштања на бремени жени, мобинг, неплатена прекувремена работа, договори од еден месец кои јасно им даваа до знаење на работниците дека тоа е дисциплински ефект за никој да не се побуни дека им се прекршувани нивните основни човекови и работнички права. Во декември 2017та, ситуацијата кулминираше кога менаџментот го исклучи електричното напојување на фирмата и на околу 100тина работници не им беа продолжени договорите за работа. Им дадовме совет на работниците да застанат со работа , да се повикаат на правото на штрајк и си ги бараат платите кои постојано доцнеа и се движеа до 10.000 денара притоа кршејќи го законот за минимална плата. За од средината на јануари да бидат пуштени на колективен одмор и најавено ќе продолжат останатите работници од 1ви февруари. Тоа не се случи, напротив на 31.01 добиваат информации од раководни лица дека фабриката се затвара, менаџментот нема финансии за да им исплати плати и придонеси за ноември и декември 2017та и јануари 2018та година.

Од тој ден, работниците се секој ден на улица, барајќи одговор зошто останаа без работа, кога велат , шлепери постојано извезуваа и работа имаше. Си ги бараат нивните три заостанати плати и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Оставени на милост и немилост, немајќи слух од надлежните институции , се обратија до нашето здружение барајќи совет, помош, поддршка, како некои кои ги алармирале и ја следеле работата во фабриката. Изминатиот период, контактиравме со преку 10тина адвокати, правници, Инспекторатот за труд, новинарите ни помогнаа да ја подигнеме веста на повисоко ниво . Побарани беа одговори но без успех.

Овие работници(од кој многу од нив се сопружници кои работат заедно), оваа и онака ниска плата им беше единствената егзистенција. Сега се соочени со кредити, сметки, извршители и не можат да си дозволат судски процеси кои чинат дополнителни финансии, а во нашата држава, не може да бидеме сигурни дека некогаш ќе им бидат исплатени нивните плати.

Ве молам и обраќам за помош, осносно, за ваша солидарност, да ја прошириме веста за тажните судбини на 200те работници/чки и нивните семејства. Ви се обраќам за поддршка кон овие работници, да знаат дека не се сами во нивната битка да си ги добијат нивните чесно и тешко изработени плати.

ПОДРШКА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД ВЕИБО !!!

Со почит,

АмпеваКристина

претседател на ЗГТКЧР Гласен Текстилец”

Јустиција и будност.мк и  ја даваат својата поддршка на работниците и работниците на Веибо од Крива Паланка за остварување на правата од работен однос и на Гласен текстилец од Штип.

ЦИВИЛ: Ги научивме ли лекциите? (Препораки за реформи во изборниот систем)

civilmedia.mk

Кои се препораките на ЦИВИЛ за реформи во изборниот систем и измени во Изборниот законик, кои во понеделникот му беа лично врачени на Министерот за правда, Билен Салији? Кои се наодите и анализите од изборниот мониторинг на ЦИВИЛ на Локалните избори, кои мора да се адресираат час поскоро? Дали има смисла да се говори за темата избори сега, а не во пет до дванаесет? Има ли пилот во Државна изборна комисија? Дали членовите на ДИК треба да добијат апанажа?

Ова се дел од прашањата на кои ЦИВИЛ ќе се обиде да даде одговор на промоцијата на публикацијата „Слободни избори: научени лекции“ денес (четврток, 15 февруари) во Јавна соба (50-та Дивизија 22), со почеток во 13 часот.

„Наспроти насловот кој упатува на научените лекции, повеќе ќе говориме за ненаучените лекции“ – најави Дерала од ЦИВИЛ.

На настанот ќе се обрати Заменик амбасадорот на Сојузна Република Македонија, Марко Акватичи. Презентација ќе одржи Џабир Дерала од ЦИВИЛ ќе ги презентира наодите и анализите на организацијата. Во фокусот на презентацијата ќе бидат препораките до Владата, политичките партии, медиумите и останатите засегнати страни во државата. Кога се работи за настан на ЦИВИЛ, непотребно е да се спомне дека медиумите и присутните медиуми и гости се добредојдени да коментираат и да поставуваат прашања. По презентацијата, ЦИВИЛ ќе приреди скромен коктел и неформално дружење.

Настанот е отворен за претставниците на Владата, медиумите, политичките партии, граѓанските организации, меѓународната заедница и заинтересираните граѓанки и граѓани.

М. Л.

https://civilmedia.mk/zivil-gi-nautchivm-li-lkziit-2/

Комеморација за познатиот уметник и активист Мирослав Стојановиќ – Шуки

преземено од

https://www.facebook.com/events/346961332456674/

фотографија civilmedia.mk

Комеморацијата по повод ненадејното заминување на познатиот уметник и активист, академскиот сликар Мирослав Стојановиќ – Шуки ќе се одржи на 15 февруари во клуб Менада во Старата чаршија, со почеток во 21:30.

Мирослав Стојановиќ – Шуки, академски сликар, мултимедијален уметник и активист почина ненадејно, на 10 јануари. Имаше 54 години.

Дипломирал во 1990 година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, во класата на проф. Ристо Калчевски. Изложува од 1990-тите години, при што реализира повеќе самостојни изложби во Македонија и учествува на бројни групни изложби во земјава и во странство (Марибор, Ротердам, Будимпешта, Битола, Санкт Петерсбург, Истанбул, Белград и др). Членувал во групата ЗЕРО.

Шуки беше дел од тимот на Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ од самите почетоци во 1994. Омилен и меѓу возрасните и децата, препознатлив по неговиот хумор и креативност.

Шуки беше беше и долгогодишен член на Извршниот комитет на ЦИВИЛ – Центар за слобода и директор на организациската единица за општествено-политички одговорна и критичка уметност и култура ЦИВИЛ Арт.

Четириесетдневниот помен ќе се одржи во неговиот роден град Ниш (Ново гробље), на 18 февруари во 12 часот.

Трошоците по Законот за јавни набавки – демотивација за автори поединци

Ако трошоците на физичките лица, автори, самостојни издавачи на книги изнесуваат 10.000 денари, за учество во постапка за јавни набавки, а од Министерството за култура добијат хонорар од 18.000 денари, притоа треба да платат и дополнителни трошоци или провизија за откуп на книги од библиотеките, па на крај приказната биде танте за кукурику, кој е интересот на еден автор, писател, поет да твори?

Истовремено при објавување на делата во големите издавачки куќи, доколку авторите на делата се откажуваат од сите авторски права за тоа издание поддржано од Министерство за култура за да можат воопшто да објават книга при монополски услови на пазарот на големи издавачки куќи, повторно тоа е демотивација за творење.

На Триесет и третата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 31 јануари 2018 година, која се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала Македонија, со почеток во 11,13 часот, пратеничката Лидија Тасевска, од Куманово, постави прашање од суштествено прашање и круцијално значење за културата во Република Македонија.

Подолe го проследуваме прашањето на пратеничката Лидија Тасевска од Куманово и одговорот на министерот за култура Робер Алаѓозовски, од стенографските белешки на Собрание на Република Македонија.

Лидија Тасевска: Благодарам почитуван претседателе, почитуван премиер на Република Македонија господине Зоран Заев, почитувани министри, почитувани колешки и колеги, почитувани граѓани на Република Македонија и

претставници на медиумите.

Би сакала да поставам неколку прашања за кои верувам дека ќе постои интерес и кај нашите граѓани.

1. Второто прашање е за министерот за култура. Дали би можело да се очекуваат промени при јавна набавка на книги, лектири бидејќи со години наназад библиотеките и издавачките куќи се соочуваат со проблеми при  нивното имплементирање во пракса. Последиците од ваквата ситуација за жал ги чувствуваат и читателите. Односно при јавна набавка на книги и лектири библиотеките спроведуваат постапка со барање за прибирање на понуди при што изготвуваат техничка спецификација за конкретната набавка. Во техничката спецификација се наведуваат минималните карактеристики на книгите т.е минимален број на страници, формат, тврд или мек повез, илустрации или не итн. со што се ограничува и намалува конкуренцијата. Имено разни издавачки куќи ги имаат испечатено лектирите во различни изданија, димензии со различни илустрации, а воедно сметаме и дека книгата не е битна стока што на таков начин треба и може да се специфицира. При ваквите набавки посебен проблем претставува набавка на лектири на албанскиот јазик затоа што албанските издавачки куќи не учестуваат во тендерските постапки при што сме ограничени при изборот на набавките. Затоа често се случува да има недостаток на лектирни изданија на албанскиот јазик. Втора причина при набавка на книги белетристика, библиотеките спроведуваат постапка со преговарање без објавување на оглас од причина што се работи за ексклузивни изданија на издавачките куќи. При овие набавки, како и при набавките со постапка со барање за прибирање на понуди издавачките куќи се должни согласно Законот за јавни набавки да достават документи за лична состојба како и да бидат регистрирани на електронскиот систем за јавни набавки. Заради ова поголемиот дел, а посебно помалите издавачки куќи не учествуваат во постапките односно немаат економска исплатливост за да учествуваат во ваквите постапки, а со тоа и библиотеките не се во можност да ги задоволат потребите на своите читатели и да го збогатуваат и дополнуваат библиотечниот фонд. Доколку се овозможи за ваков вид на набавки економските оператори, издавачките куќи да не поднесуваат документи за докажување на личната состојба кои изнесуваат околу 6.000,00 денари и се со важност од 6 месеци и не се регистрираат на електронскиот систем за јавни набавки околу 4.000,00 денари, поголемиот број на издавачки куќи ќе можат да учествуваат во постапките.

И треба причина поединци издавачи односно физички лица кои со свои средства или донации имаат издадено книги не се во можност истите да ги продаваат на библиотеките од причини што не учествуваат во постапките за јавни набавки. Од голем број од нив библиотеките имаат потреба односно барање за набавка на овие дела од страна на корисниците, но нема можност да се набават затоа што треба да бидат набавени согласно Законот.

Од сето ова може да се заклучи дека би било корисно да се изземат набавките на книги од Законот за јавни набавки. На тој начин ќе имаме непречено и едноставно набавување на книги без дополнителни трошоци за библиотеките, издавачките куќи како и поединци издавачи. Освен тоа ваквиот начин ќе овозможи да се зголемува интересот и љубовта кон книгата и да се збогатува книжниот фонд на библиотеките. Како илустрација на барањето е и податокот дека поголем број земји, членки на Европската унија книгите се изземени од процесот на јавни набавки. Добар пример е и Република Хрватска каде што оваа промена е веќе направена откако претходно библиотеките и издавачките куќи имаат повеќегодишни барања и негодувања до нивната влада.

 

Роберт Алаѓозовски: Благодарам.

Почитуван претседател на Собранието, почитувани пратеници, колеги министри, почитувана пратеничке нема што да повторувам во мојата изјава, вие многу убаво го објаснивте и го документиравте на некој начин случајот односно практиката за откуп на книги и во таа смисла вашите забелешки се сосема на место. И нашите сознанија говорат дека во 2016 и во 2017 токму на овој начин се одвивале набавките и дека тие на некој начин го фаворизираат само поголемите издавачки куќи додека физичките лица и помалите издавачки куќи не се во можност да учествуваат односно економски им е неисплатливо без разлика дали се работи за случајот на јавна набавка со мала вредност или по оваа другата процедура со преговарање, со понуда за ексклузивитет. Во таа смисла само би ви кажал дека во Министерството за култура сме подготвени да прифатиме измена, да поднесеме иницијатива за измена на Законот за јавни набавки во насоките кои што и вие ги дадовте. Нашите односи со Комисијата за култура во рамките на Собранието се одлични и можеме да пристапиме заедно кон подготвување на тоа ново законско решение односно измени на законот. Се друго би било само потврдување на истата практика. Би сакал да ви кажам дека претходната власт во сите овие години донесе многу закони меѓу другото и во културата по скратена постапка за која што ние уште како опозициски совет и Комисија за култура реагиравме и велевме дека многу од решенијата не се во интерес на пошироката фела, ниту беа донесени во јавна дебата и од тие причини во Министерството за култура и во нашите политики веќе предвидовме ревизија на законските решенија кои што се однесуваат во областа на културата. Ова е само пример на едно од нив. Како културна политика свесни сме дека политиките на претходната власт беа погрешни и покрај тоа што особено во полето на издаваштвото и покрај тоа што повеќе од 95% од издавачите се микро или мали издавачи, а честопати како изданија се јавуваат и авторски дела од физички автори, самите автори ги објавуваат, се водеше политика меѓудругото и преку овој закон на фаворизирање на големите економски оператори, дури се случуваше и одредени печатници или компании регистрирани за друга дејност да учествуваат во таканаречените тендери. Ние се уште го пресметуваме долгот во Министерството по однос на таканаречените капитални издавачки проекти, во овој момент тој изнесува меѓу 1,5 и 2 годишни буџети за издаваштво на Министерството за култура. Се надевам во соработка со Државната ревизија ќе дојдеме брзо и до прецизната бројка, но генерално значи она што е живата сила на македонското издаваштво, а тоа се многуте издавачки куќи се оставени надвор од овие текови, а како што реков други економски оператори го собираа плодот со вакви лоши последици, а се разбира дека сме огорчени од фактот дека најголемите или дел од издавачките куќи кои што беа синоним за македонската култура во делот на издаваштвото сите овие години се соочуваат со сериозни проблеми, а неколку од нив отидоа и во стечај. Така што токму свесни за улогата која што малите издавачки куќи и авторите ја играат во миљето на македонското издаваштво, подготвени сме да ги земеме предвид вашите забелешки и да направиме измени во законот.

Ви благодарам.

 

Научно – стручна расправа на тема законитост и владеење на право во Комора на медијатори на Македонија

На 7-ми Февруари 2018 година, во просториите на Комората на медијатори на Република Македонија  се оддржа научно – стручна расправа, на која

земаа учество пр.др. Миодраг Лабовиќ-добитник на најпрестижната награда во светски рамки, на Обединетите Нации, пр.др. Темелко Ристески, докторант Дејан Савевски, проф. Иван Бабамовски, пензионираниот судија на Врховниот суд-адвокатот Никола Прелиќ, обвинителите во пензија Барбул Кука и Ѓорѓи Настевски, адвокат Оливера Доцевска-претседател на ЗГ ЈУСТИЦИЈА, д-р Марјан Маџовски, адвокат Иле Танев (Претседател и Заменик Претседател на Комитетот за заштита на правата) адвокат Ѓорѓи Павлов,правниот експерт Петар Горобински и други правници и  медијатори, како и Претседателот и членовите на одборот за медијација.

Наулно стручната расправа се однесуваше на следните теми :

1. Можните ефекти од работата на Новиот Совет за имплементација на стратегијата за промените-РЕФОРМИТЕ во правосудството (3-6-9)

2. Темелни вредности на Уставот на РМ член 8 став 1 алинеа 3-ВЛАДЕНИЕ НА ПРАВОТО и член 52 став 4-СТЕКНАТИ ПРАВА,

а) практична примена на истите во управните постапки(согласно Уставот и ЗОУП)

б) санкции за нивната непримена од управните органи

3. Одлуки и Решенија на Уставниот суд и нивната примена во однос на времето на донесувањето  и во однос на законските прописи и поединечните права

Врз основа на расправата беа изготвени следните стручни

                                                П  Р  Е  П  О  Р  А  К  И

За Темата 1:

            За подоброто и поефикасно работење на новиот состав на Советот за имплементација на стратегијата за реформите во правосудтството, покрај другото неопходно е вклучување на што повеќе научници, како и еминентни експерти по соодветните области кои се докажани во практичното спроведување на владеењето на правото а со тоа и функционирањето на ПРАВНАТА ДРЖАВА, како што се: Професори учесници во изготвувањето на повеќето законски прописи од своите области, како и автори на трудови од  соодветните области меѓу кои е и авторот на последниот награден труд од страна на Обединетите Нации, адвокати и други правни експерти учесници во  практичната реализација конкретни случаи во правниот систем-ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО-ПРАВНАТА ДРЖАВА.

За Темата 2:

            Согласно Уставот на РМ-член 8 став 1 алинеа 3, една од темелните вредности е и ВЛАДЕЕЊЕТО на ПРАВОТО. Затоа, истата, мора да се применува во сите постапки, меѓу кои се и управните постапки (како и постапките што ги води Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијаторите). Согласно членот 51 став 2 од Уставот СЕКОЈ Е ДОЛЖЕН ДА ГО ПОЧИТУВА, а во врска со членот 5 став 1 од ЗОУП и Одборот е должен да го почитува и ПРИМЕНУВА Уставот.

Во контекст на претходното, согласно членот 52 став 4 од Уставот (Забраната за повратното дејство на законите и другите прописи) важи за сите без исклучок, а со тоа и за СТЕКНАТИТЕ ПРАВА на МЕДИЈАТОРИТЕ.

За непримената-непочитувањето на Уставот сите прекршители ќе сносат законски последици, материјални надоместоци на штетите, разрешување и кривични санкции (член 353 од КЗ-ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊАТА, член 353 в од КЗ-НЕСОВЕСНО РАБОТЕЊЕ ВО СЛУЖБАТА) како и други прекршочни санкции согласно законските прописи.

Сите донесени правни акти, спротивно на Уставот и законските прописи, меѓу кои и управните акти (одлуки, решенија и сл.), согласно членот 124 од ЗОУП мораат по службена должност да бидат огласени за НИШТОВНИ.

Во контест на претходното сите акти на Одборот донесени, спротивно на Уставот и законските прописи, истиот МОРА по службена должност да ги ОГЛАСИ ЗА НИШТОВНИ, бидејќи истите во врска со членот 95 став 1 и член 17 став 3 од Законот за облигациони односи-ЗОО, како донесени спротивно на Уставот и законските прописи СЕ АПСОЛУТНО НИШТОВНИ и како такви не произведуваа никакви правни поледици, се третираат како НЕПОСТОЕЧКИ од самото нивно донесување.

За Темата 3:

            Согласно Уставот на РМ (членот 68), Собранието на РМ е единствениот надлежен орган за давање на автентичното толкување на законите. Сите други органи меѓу кои и Уставниот суд, а најмалку управните органи-Одборот имаат право на толкување.Тие МОРААТ да го применуваат Уставот и законите и во случај да законот не е во согласност со Уставот, тогаш се применуваат уставните решенија.

Во контекст на претходното сите одлуки и решенија на Уставниот суд неможат да имаат повратно дејство доколку тие не се поповолни за граѓаните. Уште повеќе решенијата на Уставниот суд (нивните образложенија), неможат во  никој случај да се применуваат за решавање на поединечните барања. Диспозитивот на овие решенија се однесува само на неприфаќањето,односно отфрлањето на Иницијативата за оценката на уставноста на некои одредби од законските прописи, меѓу кои е и членот 63 од ЗМ.

Во сите правни ситеми во Светот, па и кај нас е општо познато дека сите правни акти (меѓу кои и решенијата на Уставниот суд), во своите изреки ги содржат наредбите кои се задолжителни за спроведување. Додека содржината на Образложението на истите не претставува наредбодавна обврска. Уште повеќе што таквите решенија неможат да имаат повратно дејство што е понеповолно за подносителите на барањата за добивање на лиценци за Медијатори.

ПРИЛОГ: Делови од Уставот и другите Законски прописи

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 8

Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се:

– основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот;

– слободното изразување на националната припадност;

владеењето на правото;

Член 51

Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Член 52

Законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија” најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување.

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето.

Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Член 68

Собранието на Република Македонија:

– го донесува и изменува Уставот;

– донесува закони и дава автентично толкување на законите;

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

ГЛАВА II ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 5 Начело на законитост

(1) Јавните органи постапуваат во согласност со Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

(2) Јавниот орган е должен да се грижи за правната сигурност, односно еднаква примена на законите во управни работи кои се засновуваат на иста или слична фактичка состојба.

(3) Ако јавниот орган е овластен со закон да решава по слободна оцена, управниот акт треба да биде донесен во границите на законот со кој се дава овластувањето, во согласност со целта за која е дадено овластувањето и да биде особено образложен.

Начело на утврдување на материјалната вистина

Член 10

(1) Јавниот орган треба да ги утврди сите факти и околности што се од битно значење за правилно утврдување на фактичката состојба во управната постапка. (2) Јавниот орган е должен по службена должност да ги прибави, разгледа и обработи информациите кои се чуваат во службената евиденција и регистрите, под услов пристапот до овие информации да не е забранет со посебен закон. (3) Јавниот орган од странката може да ги бара само оние податоци или исправи кои се потребни за утврдување на фактите и околностите, а за кои не се води службена евиденција наведена во став (2) од овој член.

Право на разгледување на списите

Член 42

  • Странките во управната постапка имаат право да ги разгледаат списите на предметот. Секое друго лице, кое може да го докаже својот правен интерес во конкретната управна постапка, има право да ги разгледа списите на предметот доколку има правен интерес. Правото на разгледување на списите го вклучува правото да се копираат потребните исправи. Јавниот орган може да побара од подносителот на барањето да ги надомести трошоците за копирање на исправите.
  • (2) Јавниот орган кој примил барање за разгледување на списите веднаш одлучува за барањето.

Член 124

Огласување на управен акт за ништовен

(1) За ништовен се огласува управниот акт:

– кој во управната постапка е донесено во работа од судска надлежност, или во работа за која воопшто не може да се решава во управната постапка;

– кој со своето извршување би можел да предизвика некое дело казниво според Кривичниот законик и во други закони;

– чие извршување воопшто не е можно;

– во случаите кога очигледно погрешно е применета определена законска одредба од материјалниот закон на штета на странката;

– што го донел органот без претходно барање на странката, а со кој управен акт странката дополнително, изречно или молкум се согласила и

– што содржи неправилност, која според некоја изречна законска одредба е предвидена како причина за ништовност.

(2)Управниот акт може во секое време да се огласи за ништовен по службена должност, или по предлог од странката.

(3)Управниот акт може да се огласи за ништовен во целост или делумно.

(4)Управниот акт го огласува за ништовен органот што го донел или второстепениот орган, а ако нема второстепен орган, органот што со закон е овластен да врши надзор над работата на органот што го донел решението.

(5) Против управниот акт со кој некој акт се огласува за ништовен или се одбива предлогот на странката за огласување на управниот акт за ништовен е допуштена жалба. Ако нема орган што решава по жалбата, против таквиот управен акт може непосредно да се поведе управен спор.

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

Злоупотреба на службената положба и овластување

Член 353

(1) Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.

(2) Ако сторителот на делото од став 1 ќе прибави поголема имотна корист или ќе предизвика поголема имотна штета или потешко ќе ги повреди правата на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибави значителна имотна корист или нанесе значителна штета, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.

(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија или лице што врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото овластување или должност.

(5) Ако делото од ставовите (1) и (4) е сторено при вршење јавни набавки или на штета на средствата од Буџетот на Република Македонија, од јавните фондови или од други средства на државата, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.

Несовесно работење во службата

Член 353-в

(1) Службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие или јавна установа кое со повреда на законските прописи за судир на интересите или за совесно постапување при вршењето на дискреционо овластување, со пропуштање на должен надзор или на друг начин очигледно несовесно постапува во вршењето на своите овластувања и должности и со тоа ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.

(2) Ако сторителот на делото од став 1 прибави поголема имотна корист или предизвика поголема имотна штета или потешко ги повреди правата на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибави значителна имотна корист или нанесе значителна штета, ќе се казни со затвор најмалку три години.

(4) Со казната од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице кое има претставништво во Република Македонија или лице кое врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност, определено со закон.

(5) Службено лице или одговорно лице во орган на државна управа или друго правно лице кое со повреда на законските прописи за спроведување на управна постапка, со пропуштање на должен надзор или на друг начин несовесно постапува во вршењето на своите овластувања и должности и со тоа ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години и со парична казна.

(6) Тој што делото од став (5) ќе го стори од небрежност, ќе се казни со затвор од шест месеци до две години и со парична казна.

 

 

 

 

 

“Граѓански објектив” на Цивил го освојува Куманово

преземено од civilmedia.mk

По одличните семинари во Скопје и Битола, на 24 февруари (сабота) ЦИВИЛ – Центар за слобода ќе одржи еднодневен регионален семинар за граѓански новинар(к)и во Куманово. 

Сè што треба да направите е да се пријавите на следниов линк и со себе да понесете желба за освојување на нови простори каде граѓанските новинарки и новинари се носители на новинарството кое известува без страв и без услуги.

Право на учество на семинарот имаат сите полнолетни граѓанки и граѓани од општина Куманово. Овој повик е дел од проектот Граѓански објектив и е трет во новата серија семинари за обука на граѓански новинарки и новинари низ целата земја. Пријавете се онлајн ТУКА или испратете основни податоци за вас на civil.macedonia@gmail.com. Заинтересираните се повикани, во комуникацијата со ЦИВИЛ, на најмногу 10 реда, накратко да ги опишат своите вештини и да изразат подготвеност за учество на семинарот и во понатамошните активности на ЦИВИЛ…

повеќе прочитајте на

https://civilmedia.mk/graanski-obktiv-go-osvouva-kumanovo/

1 2 3 84